Lepszy portfel emeryta

Styczeń 3, 2015
By

port

 

http://szkoleniasemper.pl
Ze względu na strukturę własnościowa spółki notowane na GPW można podzielić na trzy podstawowe grupy : firmy kontrolowane przez osoby prywatne ( często założycieli), przedsiębiorstwa w których akcjonariat jest rozproszony między kilku inwestorów finansowych i spółki z dominującym udziałem skarbu Państwa . Jasno określony większościowy właściciel to duży atut firmy . W tej roli dobrze sprawdzają się założyciele przedsiębiorstwa , dla których jest ono jedynym istotnym składnikiem majątku. Jednak nadmierna dominacja jednego akcjonariusza też nie jest korzystna . Na polskim rynku kapitałowym regularnie dochodzi do sytuacji , ze akcjonariusz większościowy zmusza kontrolowana przez siebie spółkę do kupowania innych swoich aktywów po zawyżonych cenach . Optymalny jest stan , w którym dominujący akcjonariusz posiada 30- 50 % akcji , a wśród znaczących udziałowców znajdują się instytucje finansowe . W takim układzie dla strategicznych decyzji główny akcjonariusz musi uzyskać akceptację profesjonalnych inwestorów , którzy potrafią ocenić sensowność podejmowanych decyzji.
Jednym z obciążeń może być dla firmy znaczący udział skarbu Państwa , niemniej wśród kontrolowanych przez państwo przedsiębiorstw są firmy dobrze zarządzane , które są liderami w swoich branżach jak PKO BP czy PZU.

wykres

Dobierając spółki do portfela , warto zastanowić się , jakie branże maja w najbliższych latach szansę na rozwój . Przy tej okazji warto odpowiednio zdywersyfikować portfel , tak aby załamanie w jednym sektorze – jak w latach 2011-2012 w budowlance nie oznaczało katastrofy i biedy w jesieni życia.
Historia GPW podpowiada ,ze w procesie podwyższania swojego kapitału na emeryturę nie powinno zabraknąć banków . To najważniejsza branża na polskiej giełdzie i jednocześnie jedna z najbardziej zyskownych.
Trendy demograficzne pokazują ,ze dobrym rozwiązaniem może być inwestycja w firmy ochrony zdrowia, ale sektor ten jest na giełdzie wyjątkowo skromnie reprezentowany. Wszystko wskazuje także , ze w dalszym ciągu będziemy doganiać kraje Zachodu pod względem poziomu zamożności i co za tym idzie wzrośnie poziom sprzedaży dóbr luksusowych.

607 procent zyskał indeks WIG Banki od stycznia 1998 roku do sierpnia 2014 roku . Bankowość to branża , która na GPW regularnie znajduje się w górnej części statystyk prezentujących stopy zwrotu.

Cykliczną kontrolę portfela warto robić przynajmniej raz na kwartał a jego zróżnicowany skład , uwzględniający kluczowe czynniki , zwiększy szansę na dobrą emeryturę.

Nikt nie mówi,ze pieniądze przyjdą łatwo, niestety nie robiąc nic na pewno nie mamy co liczyć na dobre pieniądze w jesieni życia.

Magdalena Kosikowska

Comments are closed.

Kategorie